За Нас

ДГ №125 Усмивка се намира в красивия и екологично чист квартал „Овча купел”. Разположена е в две сгради с обширни, затревени дворове и обособени площадки за всяка група. В Централата има 3 групи,

 

във Филиала има 2 групи. Към двете сгради на детската градина има обширни, затревени дворове, с обособени площадки за всяка група. Детска градина “Усмивка” е позната с високото качество на отглеждане, възпитание и обучение на децата. Квалифициран екип от педагози и помощник- възпитателки се грижи, в спокойна и уютна среда, всяко дете да развива своята ярка и неповторима личност…

Новини

Нова група за деца, родени през 2018 г.

Обявяване на свободни места за прием в ДГ № 125, 20.10.2021

Нова детска градина в "Овча Купел"

Материална база

COVID 19